Siatka MiMesh® – górnicza

siatka mimesh2Siatki kompozytowe górnicze | MiMesh® typu OKK 

Siatka górnicza, okładzinowa, kompozytowa w arkuszach do obudowy kotwowej. Zamiennik stalowej siatki osłonowej do obudowy kotwiowej. Siatki tego typu przeznaczone są jako zabezpieczenie ociosów i stropów w obudowie kotwiowej samodzielnej, kotwiowo podporowej lub podporowo kotwiowej przed obrywającymi się bryłami węgla, kamienia i innych kopalin w zakładach górniczych. Siatka kompozytowa posiada właściwości sprężyste i elastyczne i w odróżnieniu od siatek stalowych znakomicie układa się na nierównościach stropów i ociosów górotworu co ułatwia i przyspiesza prace. Dodatkowo siatka kompozytowa odznacza się bardzo niską masą i odpornością na korozję oraz związki chemiczne tak kwaśne jak i zasadowe w tym także na duże stężenia solanek. Siatka jest niepalna i antyelektrostatyczna. Nie mniej istotny jest fakt, że siatka kompozytowa jest urabialna i może być mielona – rozdrabniana z urobkiem oraz urabiana kombajnem. Siatka kompozytowa MiMesh® jest łatwa w transporcie i aplikacji.

  • Siatki OKK75GE – siatka typu lekkiego, zamiennik siatek stalowych zgrzewanych i ciąto – ciągnionych. Siatka o standardowych parametrach wytrzymałościowych. Siatka elastyczna, łatwo układająca się na nierównych stropach i ociosach;
  • Siatki OKK75GS – siatka typu ciężkiego, zamiennik siatek stalowych zgrzewanych i ciąto – ciągnionych. Siatka o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. Siatka sztywna i sprężysta.
  • Siatka OKK75GECON – siatka kompozytowa typu lekkiego, stosowana jako mata okładzinowa, do zbrojenia torkretu, jako naprawcza w górniczych zakładach wydobywczych głębinowych i odkrywkowych oraz w tunelingu (metro). Siatka może być stosowana jako siatka do zbrojenia betonowych elementów prefabrykowanych i posadzek;

 

OKK75GECON OKK75GE OKK75GS
– gramatura – masa netto (1m²); tolerancja ±0,5 kg/m² ~0,5 kg/m² ~1,3 kg/m² ~2,3 kg/m²
– moment zginający Mg100: (wg PN-G-15050:1996) 1,80 kNm 2,13 kNm 5,13 kNm
– max siła dla ugięcia 100mm P100: (wg PN-G-15050:1996) 6 kN 8 kN 17,50 kN
– wytrzymałość pojedynczego pasma na zerwanie 5,5 kN 15 kN 39,6 kN
– wytrzymałość węzła/spoiny na ścinanie N/d 19 kN 44 kN
– palność: czas palenia < 3,2 s < 3,2 s < 3,2 s
– rezystancja powierzchniowa < 109 Ω < 109 Ω < 109 Ω
– długowieczność przy normalnych warunkach eksploatacyjnych bez zmiany parametrów powyżej 50 lat
– odporność na korozję i wysokie stężenia agresywnych środowisk (kwasy i zasady).- dane w tablicy zgodnie z wynikami badań protokół nr 1/LL/113/2014 z dnia 20.05.2014r. oraz 3/LL/113/2014 z dnia 29.05.2014r., wykonanych przez Laboratorium Laborex OBAC wciągniętą na listę instytucji akredytowanych.

Marka MiMesh® jest prawnie chronionym znakiem EEC.

Prezentowane produkty – siatki są przedmiotem zgłoszeń patentowych EEC.

Prezentowane produkty posiadają stosowne badania i jeśli jest to wymagane stosowne atesty i aprobaty techniczne.