Siatka MiMesh® – górnicza

siatka mimesh2Siatki kompozytowe górnicze | MiMesh® typu OKK 

Siatka górnicza, okładzinowa, kompozytowa w arkuszach do obudowy kotwowej. Zamiennik stalowej siatki osłonowej do obudowy kotwiowej. Siatki tego typu przeznaczone są jako zabezpieczenie ociosów i stropów w obudowie kotwiowej samodzielnej, kotwiowo podporowej lub podporowo kotwiowej przed obrywającymi się bryłami węgla, kamienia i innych kopalin w zakładach górniczych. Siatka kompozytowa posiada właściwości sprężyste i elastyczne i w odróżnieniu od siatek stalowych znakomicie układa się na nierównościach stropów i ociosów górotworu co ułatwia i przyspiesza prace. Dodatkowo siatka kompozytowa odznacza się bardzo niską masą i odpornością na korozję oraz związki chemiczne tak kwaśne jak i zasadowe w tym także na duże stężenia solanek. Siatka jest niepalna i antyelektrostatyczna. Nie mniej istotny jest fakt, że siatka kompozytowa jest urabialna i może być mielona – rozdrabniana z urobkiem oraz urabiana kombajnem. Siatka kompozytowa MiMesh® typu OKK75 zgodnie z certyfikatem OBAC może być stosowana w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchu pyłem węglowego oraz w zakładach wydobywających rudy metali nieżelaznych. Kompozytowa siatka górnicza Mimesh® typu OKK jest łatwa w transporcie i aplikacji.

  • Siatki OKK75GE – siatka typu lekkiego, zamiennik siatek stalowych zgrzewanych i cięto – ciągnionych. Siatka o standardowych parametrach wytrzymałościowych. Siatka elastyczna, łatwo układająca się na nierównych stropach i ociosach. Stosowana m.in. jako samodzielna opinka w obudowie odrzwiowej jako odmiana lekka OL, jako mata okładzinowa oraz do zbrojenia torkretu i betonowych elementów prefabrykowanych i posadzek.
  • Siatki OKK75 GEL – siatka typu pośredniego, zamiennik siatek stalowych zgrzewanych i cięto – ciągnionych. Siatka o pośrednich parametrach wytrzymałościowych. Stosowana jako samodzielna opinka w obudowie odrzwiowej jako odmiana ciężka OC, mata okładzinowa, naprawcza w górniczych zakładach wydobywczych głębinowych i odkrywkowych oraz w tunelingu (metro).
  • Siatki OKK75GS1 – siatka typu ciężkiego, zamiennik siatek stalowych zgrzewanych i cięto – ciągnionych. Siatka o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. Siatka sztywna i sprężysta. Stosowana jako samodzielna opinka w obudowie odrzwiowej jako odmiana ciężka OC.

 

OKK75GE OKK75 GEL OKK75 GS1
– Gramatura – masa netto (1m²); tolerancja ±0,5 kg/m² ~1,25 kg/m² ~1,75 kg/m² ~2,25 kg/m²
– Grubość [mm] (+/- 10%) 2,5 3 4
– Równoważnik Mg(F_max) nośności siatki 5 kNm 7 kNm 9,5 kNm
– Nośność siatki F_max 20 kN 27 kN 39 kN
– Parametry wytrzymałościowe

Zgodnie z wymaganiami normy

PN-G-15050:2018-01

Zgodnie z wymaganiami normy

PN-G-15050:2018-01

Zgodnie z wymaganiami normy

PN-G-15050:2018-01

– Rezystancja powierzchniowa

Siatka antystatyczna

– zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 80079-36:2016-07

Siatka antystatyczna

– zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 80079-36:2016-07

Siatka antystatyczna

– zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 80079-36:2016-07

– Palność

Siatka trudnopalna

– zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 340:2013-07 pkt 5.7

z wyłączeniem pkt 5.7.5 i 5.7.6

Siatka trudnopalna

– zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 340:2013-07 pkt 5.7

z wyłączeniem pkt 5.7.5 i 5.7.6

Siatka trudnopalna

– zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 340:2013-07 pkt 5.7

z wyłączeniem pkt 5.7.5 i 5.7.6

– Ocena toksyczności i szkodliwości

Siatka Górnicza z włókna szklanego nie stanowi zagrożenia dla zdrowia

i życia pracowników

Siatka Górnicza z włókna szklanego nie stanowi zagrożenia dla zdrowia

i życia pracowników

Siatka Górnicza z włókna szklanego nie stanowi zagrożenia dla zdrowia

i życia pracowników

– Rozmiar oczka

75 x 75 mm

75 x 75 mm

75 x 75 mm

– Wymiar arkuszy

1700 x 1700 mm lub 1400 x 1400 mm

1700 x 1700 mm lub 1400 x 1400 mm

1700 x 1700 mm lub 1400 x 1400 mm

– Barwa

Biała, jednolita (możliwa zmiana koloru)

Biała, jednolita (możliwa zmiana koloru)

Biała, jednolita (możliwa zmiana koloru)

Marka MiMesh® jest prawnie chronionym znakiem EEC.

Prezentowane produkty – siatki są przedmiotem zgłoszeń patentowych EEC.

Prezentowane produkty posiadają stosowne badania i jeśli jest to wymagane stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Informacje dodatkowe:

Siatka posiada pozytywne wyniki badań wytrzymałościowych i odpornościowych wykonanych w akredytowanym laboratorium OBAC Sp.zo.o. w Gliwicach pod kątem zastosowania także w górniczych zakładach wydobywczych. Raport udostępniamy na wyraźne życzenie klienta.

Po szczegółowe informacje na temat produktu prosimy kierować zapytania pod adres: info@eec.com.pl