Dane rejestrowe

registrationEEC Sp.zo.o.

al. Jana Pawła II, 80/F35

PL 00-175 WARSZAWA

NIP:5252539238 | VAT EU:PL5252539238 | REGON:146324353 | KRS: 0000434823

 

EEC Sp.zo.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000434823.

Kapitał zakładowy 240.000,00zł w całości wpłacony.