Dotacje

przetargi i dotacjeprzetargi i dotacje 2

 

 

DOTACJE Z UDZIAŁEM WSPARCIA Z BUDŻETU EU

Dzięki otrzymaniu dotacji w ramach:
Priorytet I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
Działanie 1.5 – Rozwój Przedsiębiorczości

EEC sp. z o.o zrealizuje inwestycję pod nazwą: „Budowa potencjału EEC Sp. z o.o poprzez wprowadzenie na rynki międzynarodowe innowacyjnych produktów stanowiących wyniki prac B+R” Nr projektu MJWPU.420-360/13

Celem projektu jest zajęcie istotnej pozycji na rynku polskim jako dostawcy innowacyjnych kompozytowych produktów, technologii i usług w obszarze infrastruktury w branżach wydobywczej/górniczej, budowlanej i drogowej.
Wszystkie zaplanowane działania mają na celu wzmocnienie konkurencyjności Przedsiębiorstwa, na tyle, by stało się ono liderem branży w skali ogólnopolskiej.

Realizacja projektu zakłada wdrożenie produkcji dwóch nowych produktów, unikatowych w skali światowej, co równocześnie umożliwi przedsiębiorstwu efektywne wykorzystanie posiadanego potencjału merytorycznego i produkcyjnego oraz osiągnięcie dominującej pozycji rynkowej.

Nowo wdrożonymi produktami będą:

  •  siatka górnicza kompozytowa typu lekkiego,
  • siatka górnicza kompozytowa typu ciężkiego.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie:www.rpo.mazowia.eu

ZAKUPY W RAMACH DOTACJI – przejdź do zakładki PRZETARGI